رفتن به بالا
  • سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۳
  • کد خبر : ۱۰۹۶
  • مشاهده :  123 بازدید
  • چاپ خبر : من یک لک هستم …

من یک لک هستم …

من یک لک هستم، سرفراز از اینکہ بہ زبانے سخن میگویم کہ ۱۳۰۰۰سال پیش ۱۰۰هزار خانوار با همین زبان من تکلم میکرده اند… شادمان از اینکہ زبان کهن زبان من است… مغرورم از اینکہ قدمت زبانم،بیرق زبان جهان را پایمال خود کرده است… سروده هاے زردشت بہ زبان من است… من یک لک هستم ،همانکہ […]

من یک لک هستم، سرفراز از اینکہ بہ زبانے سخن میگویم کہ ۱۳۰۰۰سال پیش ۱۰۰هزار خانوار با همین زبان من تکلم میکرده اند…

شادمان از اینکہ زبان کهن زبان من است…

مغرورم از اینکہ قدمت زبانم،بیرق زبان جهان را پایمال خود کرده است…

سروده هاے زردشت بہ زبان من است…

من یک لک هستم ،همانکہ براے گرفتن جانم خدا مے آید نہ عزراییل…

همانکہ پیشانی اش تنها براے خدا خاک میخورد…

من یک ❤️لک❤️ هستم …

باعظمتے سر بہ آسمان کشیده…

با قدمتے کہ چشمان روزگار آغازش را ندیده…

با پدرانے دوران دیده و مادرانے چون ستاره بہ آسمان دمیده…

گردن فرازے من در برابر آسمان است نہ ناکسان…

بوسہ بر زادگاهم کہ خاک نیاکانم است ،نه بیگانگان…

هلیلان نماد لک است نہ جولانگہ دیگران..

بانوے شرقے❀❀
(روستای چشمه ماهی هلیلان)

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه