رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی شهرستان دلفان

شنبه - ۱۸ دی ۱۳۹۵   ۵ محرم ۱۴۴۰

دلفان امروز میزبان لک پژوهان.

دلفان امروز میزبان لک پژوهان.

اندیشمندان ،پژوهشگران ولک پژوهان کشور بود
همایش بزرگ “فرهنگ وهنر قوم لک “با حضور اندیشمندان واساتید برجسته دانشگاه ، هنرمندان وشاعران استانهای لرستان ،ایلام وکرمانشاه وتعداد زیادی از اصحاب فرهنگ وهنر لک زبان از سراسر کشور ، عصر امروز در اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دلفان ،برگزار شد .
این همایش با سخنان خدارحم بابایی سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دلفان وبا توضیح کوتاهی در خصوص چگونگی وروند برگزاری همایش ونیز اهداف این اقدام فرهنگی ،ٱغاز شد .
حجت الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه ورییس شورای فرهنگ عمومی شرهستان نیز سخنانی در خصوص اقوام ،خصوصا قوم بزرگ لک ولزوم حفظ واحیای این زبان کهن ،از طریق ٱموزش به فرزندان ،تهیه وچاپ کتاب وتهیه لغت نامه های لکی ،بیان کرد .
دکتر علی نوری ،استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاههای لرستان ،دکتر علی رضاییان استاد جامعه شناسی دانشگاههای لرستان ،وپژوهشگران حوزه زبان وادبیات لکی ،از سخنرانان دیگر همایش بودند .
برنامه های مور خوانی توسط هوره سرایان کرمانشاه ودلفان ،اجرای موسیقی محلی توسط هنرمندان دلفانی ونیز خوانش شعر توسط شاعران برجسته استانهای ایلام ،لرستان وکرمانشاه از بخشهای مهم این همایش بود .این همایش از ساعت چهارده ٱغاز وتا ساعت هیجده ونیم عصر بطول انجامید ودر طول این مدت استقبال شایان حضار از بخشهای مختلف همایش ،بی نظیر بود .
پیشنهاداتی توسط شرکت کنندگان در انتهای برنامه ارایه شد:
انتخاب یک روز بعنوان “روز فرهنگ وهنر قوم لک ” وترجیحا روز اول اردیبهشت
تشکیل کارگروهی تخصصی جهت انجام پژوهشها وتحقیقات فرهنگی وتاریخی .
درخواست از نمایندگان محترم مردم لک زبان شهرهای غرب کشوڔ برای پیگیری حقوق ومطالبات از جمله ایجاد موقعیت ٱموزش زبان لکی در مدارس و…
درخواست از ریاست محترم دولت تدبیر وامید ومعاونت محترم ایشان در امور اقوام ،در خصوص رفع محرومیت از مناطق لک نشین