رفتن به بالا

  • 🔵 مرثیه ای بر مرگ رودخانه چولهول و آبشار افرینه

    🔵 مرثیه ای بر مرگ رودخانه چولهول و آبشار افرینه ✍؛ محمد فیضی 🔹چولهول یکی از کوتاهترین رودخانه های دایمی لرستان است که با چشم اندازهای خیره کننده در نهایت زیبایی با عبور از آبشار افرینه به رودخانه کشکان می ریزد. 🔹شاید به جرات بتوان گفت، بیشترین تخریب خاک کشور در این منطقه صورت می گیرد، رُسی بودن جنس خاک، نداشتن پوشش گیاهی وپستی و بلندی زیادزمین باعث می شود در ...