رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 15 سپتامبر 2021 - 19:36
  • کد خبر : ۱۳۰۳
  • چاپ خبر : تمرکزگرایی به توسعه نامتوازن دامن زده است

تمرکزگرایی به توسعه نامتوازن دامن زده است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: توسعه نامتوازن کنونی به دلیل عدم توجه به ظرفیت های استانها است و این مهم بر اثر تمرکزگرایی رخ داده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: توسعه نامتوازن کنونی به دلیل عدم توجه به ظرفیت های استانها است و این مهم بر اثر تمرکزگرایی رخ داده است.

یعقوب رضا زاده، عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: توسعه نامتوازن کنونی به دلیل عدم توجه به ظرفیت های استانها است و این مهم بر اثر تمرکزگرایی رخ داده است.
رضا زاده با اشاره به اهمیت تحقق تمرکززدایی در کشور، گفت: بدون شک اگر طرح آمایش سرزمین به درستی اجرایی شود، شاهد تمرکززدایی در بخش های مختلف خواهیم بود.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بدون شک می توان اذعان کرد توسعه نامتوازن به دلیل عدم توجه به ظرفیت های استانها است و این در حالیست که اگر مدیران استانی دارای اختیار در تصمیم گیری ها باشند، پیشرفت یکسان در سراسر کشور رخ می دهد.

وی ادامه داد: در واقع مدیران ستادی باید تصمیم گیری را بر عهده مدیران استانی بگذارند و نهایتا خودشان به نظارت بر عملکردها بپردازند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه تمرکززدایی سبب توسعه پایدار می شود، افزود: به عبارتی با تحقق این مهم از اتلاف منابع در کشور جلوگیری شده و توسعه سریع تر رخ می دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی کشور، باید واگذاری اختیارات به مدیران استان ها در دولت سیزدهم در اولویت قرار بگیرد تا شاهد کاهش مشکلات و سرعت گرفتن در تصمیم گیری ها باشیم.

اخبار مرتبط