رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 25 می 2022 - 22:47
  • کد خبر : ۱۸۳۴
  • چاپ خبر : سرقت کابل‌های فیبر نوری ارزش مادی ندارد
سارقین کابل‌ها دقت کنند

سرقت کابل‌های فیبر نوری ارزش مادی ندارد

سارقین دقت کنند سرقت کابل‌های فیبر نوری ارزش مادی ندارد سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه : 🔹سرقت کابلهای فیبر نوری هیچ ارزش مالی برای سارقان ندارد اماتبعات کیفری زیادی برای آنها دارد 👇 ♦️اگر چه سرقت فیبرنوری موجب خسارت به سیستم مخابراتی و اختلال در ارتباط تلفن شماری از مشترکین مخابرات می شود […]

سارقین دقت کنند

سرقت کابل‌های فیبر نوری ارزش مادی ندارد

سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه :

🔹سرقت کابلهای فیبر نوری هیچ ارزش مالی برای سارقان ندارد اماتبعات کیفری زیادی برای آنها دارد 👇

♦️اگر چه سرقت فیبرنوری موجب خسارت به سیستم مخابراتی و اختلال در ارتباط تلفن شماری از مشترکین مخابرات می شود که این مورد در زمینه جرم تخریب مورد رای قرار می گیرد و از آنجائیکه از نظر منفعت مادی هیچگونه امتیازی برای شخص سارق ندارد ولی می توان بعنوان عناصر تشکیل دهنده جرم آن را مطرح نمود که با توجه به مقدار شدت و ضعف خسارت وارده می توان از سارق بعنوان معاونت در جرمهای دیگر شکایت نمود.

♦️مثال حاذق در این مورد این است که با توجه به اینکه تلفن ثابت در خانه یکی از ضروری ترین احتیاجات خانه است و در مواقع خیلی ضروری از جمله هنگام آتش سوزی یا شرایط اورژانسی باعث نجات جان انسانها مخصوصا انسانهای پیر در شرایط اورژانسی می باشد اگر اتفاق خاصی رخ دهد با مشخص شدن سارق کابل و سیم جرم معاونت به سارق نسبت داده می شود که تبعات کیفری آن زیاد می باشد. 🔹روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان

اخبار مرتبط