رفتن به بالا
  • شنبه - 4 ژوئن 2022 - 20:38
  • کد خبر : ۱۹۳۹
  • چاپ خبر : کمپین تحریم غذاخوردن درمراسمات ختم
هموطن گرامی بیایید با هم یک رسم غلط را ریشه کن کنیم 

کمپین تحریم غذاخوردن درمراسمات ختم

کمپین تحریم غذاخوردن درمراسمات ختم هموطن گرامی بیایید با هم یک رسم غلط را ریشه کن کنیم سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه : هموطن گرامی بیایید با هم یک رسم غلط را در جامعه ریشه کن کنیم، در روایات دینی و احادیث آمده همسایه ها و فامیلها تا چند روز در منزل خود […]

کمپین تحریم غذاخوردن درمراسمات ختم

هموطن گرامی بیایید با هم یک رسم غلط را ریشه کن کنیم

سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه :

هموطن گرامی بیایید با هم یک رسم غلط را در جامعه ریشه کن کنیم، در روایات دینی و احادیث آمده همسایه ها و فامیلها تا چند روز در منزل خود غذا پخته و برای خانواده عزادار ببرند که متاسفانه در جامعه ما به این شکل اشتباه تغییر یافته که خانواده عزادار علاوه بر غم و غصه فقدان عزیز از دست رفته ، همزمان باید به فکر تدارک پذیرایی از مهمان ها هم باشند که با وضعیت اقتصادی فعلی برای بسیاری از خانواده ها بار مضاعفی است که باید در آن شرایط بحرانی به دوش بکشند ،حتی اگر مشکل مالی هم نداشته باشند بار روانی تدارک دیدن و آبرومند ظاهر شدن در انظار هم در آن شرایط یک بار اضافه است، علاوه بر این از نظر انرژیکی، خوردن غذایی که با این شرایط روحی و گاهی هم با نارضایتی، تدارک دیده شده ، برای سلامتی می تواند مضر باشد.
با نخوردن غذا در این مراسم، به تدریج این قضیه عمومیت پیدا می کند و انگیزه تدارک غذای مراسم ترحیم کاهش یافته و به مرور این رسم برچیده می شود و دعای خیر خانواده ای که مشکل مالی دارد شامل حال خواهد بود.
خدا را شکر سطح سواد جامعه آنقدر بالا رفته که تقریبا همه می دانند که روح فرد متوفی به انرژی معنوی دعا نیاز دارد نه غذا، چون دنیای بعد از مرگ با دنیای فیزیکی ما متفاوت است.
از خودمان شروع کرده ، و آن را تبدیل به یک فرهنگ کنیم… ان شاء الله

✅ لطفا در گروهها پخش کنید
تا کمپین غذا نخوردن به راه بیفته
که دیریازود درهرخانه را #مرگ خواهدزد

را در جامعه ریشه کن کنیم، در روایات دینی و احادیث آمده همسایه ها و فامیلها تا چند روز در منزل خود غذا پخته و برای خانواده عزادار ببرند که متاسفانه در جامعه ما به این شکل اشتباه تغییر یافته که خانواده عزادار علاوه بر غم و غصه فقدان عزیز از دست رفته ، همزمان باید به فکر تدارک پذیرایی از مهمان ها هم باشند که با وضعیت اقتصادی فعلی برای بسیاری از خانواده ها بار مضاعفی است که باید در آن شرایط بحرانی به دوش بکشند ،حتی اگر مشکل مالی هم نداشته باشند بار روانی تدارک دیدن و آبرومند ظاهر شدن در انظار هم در آن شرایط یک بار اضافه است، علاوه بر این از نظر انرژیکی، خوردن غذایی که با این شرایط روحی و گاهی هم با نارضایتی، تدارک دیده شده ، برای سلامتی می تواند مضر باشد.
با نخوردن غذا در این مراسم، به تدریج این قضیه عمومیت پیدا می کند و انگیزه تدارک غذای مراسم ترحیم کاهش یافته و به مرور این رسم برچیده می شود و دعای خیر خانواده ای که مشکل مالی دارد شامل حال خواهد بود.
خدا را شکر سطح سواد جامعه آنقدر بالا رفته که تقریبا همه می دانند که روح فرد متوفی به انرژی معنوی دعا نیاز دارد نه غذا، چون دنیای بعد از مرگ با دنیای فیزیکی ما متفاوت است.
از خودمان شروع کرده ، و آن را تبدیل به یک فرهنگ کنیم… ان شاء الله

✅ لطفا در گروهها پخش کنید
تا کمپین غذا نخوردن به راه بیفته
که دیریازود درهرخانه را #مرگ خواهدزد

اخبار مرتبط