رفتن به بالا
  • یکشنبه - 12 ژوئن 2022 - 22:19
  • کد خبر : ۲۰۰۲
  • چاپ خبر : نکاتی تاریخی از جنگ شاه اسماعیل و عثمانی ها
دورمیش خان و؛

نکاتی تاریخی از جنگ شاه اسماعیل و عثمانی ها

۵۰۷ سال پیش بود که شاه اسماعیل به جنگ عثمانی‌ها رفت!!! بی‌خبر از تجهیزات مدرن نظامی عثمانی‌ها با شمشیر و زور بازوی سربازان به جنگ با توپخانه عثمانی رفته بودند!!! چند نفر از فرماندهان که از قدرت نظامی عثمانی‌ها خبردار شده بودند به شاه پیشنهاد صلح دادند! اما شاه اسماعیل آنها را خائن خواند و […]

۵۰۷ سال پیش بود که شاه اسماعیل به جنگ عثمانی‌ها رفت!!!

بی‌خبر از تجهیزات مدرن نظامی عثمانی‌ها با شمشیر و زور بازوی سربازان به جنگ با توپخانه عثمانی رفته بودند!!!

چند نفر از فرماندهان که از قدرت نظامی عثمانی‌ها خبردار شده بودند به شاه پیشنهاد صلح دادند!

اما شاه اسماعیل آنها را خائن خواند و به حرفشان گوش نداد!!!

وقتی توپخانه عثمانی هنوز آرایش جنگ نگرفته بود

دلیرانی چون محمدخان استاجلو و نورعلی خلیفه‌لو گفتند؛

فرصتشان ندهیم و حمله کنیم!!!
اما دورمیش‌خان شاملو از سران و امرای قزلباش در عصر شاه اسماعیل حرفی زد که به مذاق شاه خوش آمد و اجازه حمله نداد!!!

دورمیش‌خان گفت؛

اجازه بدهید بیایند مستقر شوند تا دلیرانه بجنگیم که اسم مان در تاریخ به نیکی  یاد شود!

نشان به آن نشان،

در یک روز ۲۵ هزار نظامی لشکر ایران،

زیر آتش توپخانه عثمانی کشته شد و جنگ را باختیم تا حرف دورمیش‌خان شاملو به کُرسی نشیند!!!

ما هم اکنون،

دورمیش‌خان‌های فراوانی در کشور داریم که،

با مشاوره های غلط خود، میخواهند تاریخ ساز شوند!!!!!

ما میخواهیم اینترنت داخلی داشته باشیم،
به قیمت از دست رفتن فرصت‌ها.

ما میخواهیم واکسن بسازیم
به قیمت از دست دادن جان هموطنانمان!!!

ما میخواهیم انرژی هسته‌ای داشته باشیم

به قیمت تحریم های کمرشکن و نابودی معیشت مردم!!!

ما میخواهیم خودکفا شویم
.
به قیمت از دست رفتن تمام آبهای زیرزمینی!!!

میخواهیم خودرو بسازیم

به قیمت کشته شدن آدمها در جاده‌ها!!!

ما میخواهیم آموزش و پرورش خاص خودمان داشته باشیم،

اما به قیمت نابودی فرهنگ اصیل ایرانی و ترویج مدرک گرایی و توسعه بیسوادی در سطح کشور!!!

…و هزاران چیز دیگر که میخواهیم خاص باشیم و به رُخ دنیا بکشیم!!!

در یک کلام،
ما میخواهیم ناممان در تاریخ به نیکی یاد شود و تاریخ ساز شویم.

لباس قرمز رنگ شاه اسماعیل که نوار زرد رنگی دور آن بود،
را در موزه استانبول دیده بودم، و وقتی مسئول موزه با غُرور توضیح میداد که عثمانی‌ها  لباس شاه ایران را بیرون آوردند، از خجالت آب شدم!!!

چه تاریخی ساخت، دورمیش‌خان !!!

چه تاریخی ساخت، شاه اسماعیل !!!

بعد از ۵۰۰ سال، ما به همان شیوه و نگاه، داریم تاریخ را رقم میزنیم!!!

البته شاه اسماعیل تا آخر عمرش ناراحت بود،
تا زمانی که مُرد ولی برای ملت شکست خورده اش چه فایده ای داشت!!!

اما امروز،  کسی حتی به روی خود هم نمی‌آورد!

همچنان در حال تکرار تاریخ هستند!!!

گویا در این زمینه،

مسئولین ما پیشرفت کرده‌اند،

وبا تمام توان تاریخ را رقم میزنند!

به قیمت جان آدمها و
به قیمت سوختن نسلها،

بدون یک عُذر خواهی ساده

و حتی یک اخم در پشیمانی !!!

اخبار مرتبط