رفتن به بالا
  • یکشنبه - 12 ژوئن 2022 - 11:56
  • کد خبر : ۱۹۹۴
  • چاپ خبر : 🔺️عصر مطالبه گری، درد را از هر طرف بنویسیم درد است…
سرانجام تکلیف فرماندار الیگودرز مشخص شد،

🔺️عصر مطالبه گری، درد را از هر طرف بنویسیم درد است…

🔺️عصر مطالبه گری، درد را از هر طرف بنویسیم درد است… ✍️علی سرلک سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه : 🔹️چشم و دل مردم شهرم روشن که پس از مدتها کشمکش سر انجام تکلیف انتخاب فرماندار هم مشخص شد. 🔸️اما سخنی کوتاه با ایشان دارم، جناب خسروی فرماندار محترم در وحله اول عرض ادب […]

🔺️عصر مطالبه گری، درد را از هر طرف بنویسیم درد است…

✍️علی سرلک

سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه :

🔹️چشم و دل مردم شهرم روشن که پس از مدتها کشمکش سر انجام تکلیف انتخاب فرماندار هم مشخص شد.

🔸️اما سخنی کوتاه با ایشان دارم، جناب خسروی فرماندار محترم در وحله اول عرض ادب و ارادت و به رسم میهمان نوازی به شما خوش آمد می‌گویم قدم شما بر چشمان ما آگاه باشد و بدانید شهر ما سالیان درازیست که تبدیل به قربانگاهی شده برای بله قربان گو هایی که منفعت خود را بر منافع مردم ترجیح می‌دهند.

🔹️اگر بر چسبی بر این نگارنده حقیر نزنند با صراحت بگویم از این شهر که مهد زایش چندی از مفاخر بزرگ ایران است، یک موش آزمایشگاهی ساختند که نوع بلایی که دلشان خواست به سرش آوردند هر چند که تمام پسرفتها کمبود ها سو مدیریت‌ها صحت این موضوع را برای شما آشکار می‌سازد، جناب فرماندار امید آن دارم که واژه جوان انقلابی که برای حضرتعالی به کار می‌برند سر لوحه خدمت رسانی و مرهمی بر زخم دل دردمند مردم شهرم باشد، جسارت را عفو بفرمائید، اما این روزها شاهد آنم که برای پوشش دادن به تمام تک روی ها یا تبرئه کردن از اعمال ناپسند پشت نقاب جواب انقلابی پنهان می‌شوند، مبادا که حقیقت انقلابی بودن را در گفتار یقه دیپلمات پوش ها ببینید…

🔸️بخاطر بسپارید اینجا فرصت آزمون و خطا بسیار اندک است، یا فاش تر بگویم فرصتی نیست ، از شما انتظار معجزه نمی‌رود، اما می‌خواهیم گوشی شنوا برای صدای مطالبه گران داشته باشید.

🔹️امیدواریم، که اصحاب قلم به زیبایی عملکرد شما قلم بچرخانند نه آن که هر روز منتقد شما باشند.

🔸️به امید ساختنی دوباره بر محور افکار و دانش نه بر حسب جو سازی ها و اما کلام آخر منتظر هستیم ببینیم فرماندار جوان آیا نگاه ویژه ای به نیروهای جوان انقلابی این شهر دارد یا مانند، فرماندارهای اکثر ادوار حمایت از جوانان فقط در تریبون ها بوده است.

اخبار مرتبط