رفتن به بالا
  • دوشنبه - 20 ژوئن 2022 - 09:52
  • کد خبر : ۲۰۲۷
  • چاپ خبر : بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از پروژه‌های آبخیزداری شهرستان دلفان

بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از پروژه‌های آبخیزداری شهرستان دلفان

بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان و هیئت همراه از بخش کاکاوند و پروژه‌های آبخیزداری شهرستان دلفان سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه : *مهندس نجفی* مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ضمن بازدید میدانی از این پروژه ها از نزدیک با کارشناسان مربوطه گفت و گو و با آنان در […]

بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان و هیئت همراه از بخش کاکاوند و پروژه‌های آبخیزداری شهرستان دلفان

سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه :

*مهندس نجفی* مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ضمن بازدید میدانی از این پروژه ها از نزدیک با کارشناسان مربوطه گفت و گو و با آنان در مورد مسائل مختلف اداری و … بحث و تبادل نظر کردند. مهندس نجفی ضمن رضایت از روند پیشرفت پروژه ها، افزود: پروژه های آبخیزداری باید جامعیت داشته باشند و اثر بخشی خود را در زندگی مردم محلی نشان دهند.
در ادامه *مهندس حسینی* رئیس منابع طبیعی  شهرستان نیز با اشاره به اینکه اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری در حفظ آب و خاک کشور بسیار مهم و پر اهمیت است، بر لزوم همکاری وتعامل بیش از پیش مردم با مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید و خواستار تامین منابع مالی و اعتباری بیشتر برای عملیات آبخیزداری در عرصه های مستعد شهرستان شد.

اخبار مرتبط