رفتن به بالا
  • یکشنبه - 17 جولای 2022 - 13:06
  • کد خبر : ۲۱۲۴
  • چاپ خبر : علی اعلم، علی عالم، علی نور دو عین ما
اشعار بدون نقطه  وتکرار ۱۱۰ بار نام مبارک علی( ع) در وصف مولی امیرالمومنین علیه السلام

علی اعلم، علی عالم، علی نور دو عین ما

موئسسه سرای رسانه لرستان و روزنامه دلفون سلام ومجموعه مطبوعات حسینی فرا رسیدن عید سعید غدیر را به همه هموطنان تبریک عرض می‌نماید.   اشعار بدون نقطه  وتکرار ۱۱۰ بار نام مبارک علی( ع) در وصف مولی امیرالمومنین علیه السلام سروده رضا وهابزاده (خاموش) علی عالی علی اعلی علی والی علی والا علی روح همه […]

موئسسه سرای رسانه لرستان و روزنامه دلفون سلام ومجموعه مطبوعات حسینی فرا رسیدن عید سعید غدیر را به همه هموطنان تبریک عرض می‌نماید.

 

اشعار بدون نقطه  وتکرار ۱۱۰ بار نام مبارک علی( ع) در وصف مولی امیرالمومنین علیه السلام
سروده رضا وهابزاده (خاموش)
علی عالی علی اعلی
علی والی علی والا
علی روح همه دلها
علی سرلوح هر املا.
علی کرّارعلی سردار
علی سرّوعلی اسرار
علی سرور علی سالار
علی حاء وعلی طاها.
علی اکمل علی کامل
علی اعلم علی عامل
علی عدل و علی عادل
علی درّ کلام ما .
علی اعلم علی اکرم
علی محرم علی مرحم
علی هم دم علی همدم
علی لوُءلوُء  علی لا لا .
علی احکم  علی حاکم
علی صائم علی دائم
علی سلم و علی سالم
علی   سرّ  دعای  ما
علی علم همه عالم
علی حکم و علی محکم
علی حالُ علی الاحوال
علی اول ولّی ما.
علی کی درکلام آمد
علی کو در مرام آمد
علی روح سلام آمد
علی مُهر کلام ما
علی مُلک و علی مالک
علی سِلک وعلی سالک
علی حُلو عَلی’ حالک
علی داروی دردما.
علی اسعد علی مسعود
علی احمد علی محمود
علی کو در حرم مولود
علی آگاهی دلها.
علی طاهر علی اطهر
علی داور علی محور
علی محو روی داور
علی آرام دل مارا.
علی دُرّ کلام الله
علی صهر رسول الله
علی روحُ عَلَی الاَرواح
علی آدم عَلی حوّا .
دلم مملوّمِهر او
علی را مهر عالم گو
مگو اصلا علی را هو
ملک مَهو روی مولا.
معلّم درهمه عالم
ومهو علم او آدم
علی اعلا عَلَی الآدم
علی اعلا عَلَی الموسی.
علی را دم دهم هردم
دهم درراه او سرهم
علی وردم علی روحم
علی آرامه ی دلها .
علی صلح و علی صالح
علی سمع و علی سامع
علی مدح وعلی مادح
علی روح دل اعما .
علی هم اسم الله و
علی همراه الله و
علی را گو ولی الله
صداسرده علی مولا.

علی‌حمد وعلی حامد
علی مرد و علی واحد
علی را در سماء مائد
علی دارد محمدرا .
علی امرو علی آمر
علی راحِم علی عامر
علی ماه وعلی ماهر
همه مهو روی مولا .
علی درّ وعلی گوهر
علی واکرده اوهر در
کسی اسم علی آرد
رود همّ همه دلها
علی دلداده همسر
دل آرام علی همسر
و کرده مدح او همسر
علی را همسری والا .
محمد را علی امداد
محمد را علی داماد
گلی اطهر علی را داد
که او عطر همه گلها .
دلم مِهر ولی دارد
دمادم اسم اوآرد
سروری در دلم کارد
سرم گَردِ ره مولا
صدو ده مرحله اسم
علی آورده ام
که هر مصرا ع سردادم
مدد مولا مددمولا مدد مولا

🌹👏🌹👏🌹👏

اخبار مرتبط