رفتن به بالا
  • جمعه - 5 آگوست 2022 - 13:31
  • کد خبر : ۲۲۱۵
  • چاپ خبر : بازدید مستمر بخشدار مرکزی دلفان از روستاهای حوزه کاری

بازدید مستمر بخشدار مرکزی دلفان از روستاهای حوزه کاری

در بازدید مستمر در چند روز اخیر جناب آقای ابراهیم میربگ بخشدار مرکزی و مهندسین ناظر فنی بخشداری ، مدیرعامل شرکت تعاونی از روستای سیکوند چواری ، اشرف آباد میربگ _ شهن آباد ، رمضان آباد ، مرادآباد نورعلی و شهرک امام و اکبرآباد نورعلی دستورات لازم جهت بهسازی و جدول گذاری معابر صادر گردید […]

در بازدید مستمر در چند روز اخیر جناب آقای ابراهیم میربگ بخشدار مرکزی و مهندسین ناظر فنی بخشداری ، مدیرعامل شرکت تعاونی از روستای سیکوند چواری ، اشرف آباد میربگ _ شهن آباد ، رمضان آباد ، مرادآباد نورعلی و شهرک امام و اکبرآباد نورعلی دستورات لازم جهت بهسازی و جدول گذاری معابر صادر گردید و قول مساعدت در جهت پیگیری مشکل جدی بحث آب شرب برخی از این روستاها صدر گردید.
ابراهیم میربگ در جمع مردم مرادآباد نورعلی اظهار داشت با همکاری بنیاد مسکن پس از آماده سازی معابر مقدار یازده هزار متر مربع آسفالت برای روستاهای گلباغی ، اسدآباد چنار و مرادآباد پیش بینی شده که پس از آماده سازی زیرسازی شامل (جدول گذاری و آماده سازی بیس) کار آسفالت آنها توسط بنیاد مسکن انجام خواهد شد.

اخبار مرتبط