رفتن به بالا
  • دوشنبه - 8 آگوست 2022 - 23:33
  • کد خبر : ۲۲۲۲
  • چاپ خبر : روز خبرنگار و مصادف شدنش با تاسوعا و عاشورا

روز خبرنگار و مصادف شدنش با تاسوعا و عاشورا

تبریک روز خبرنگار و مصادف شدنش با تاسوعا و عاشورای حسینی ✍🏻 محمود نظری خبرنگارآزاد قلم به دست گرفتم که حرف حق بنویسم/ هر آنچه را نتوان گفت بر ورق بنویسم.. قسم به جان قلم خورده ام که نای قلم را/ به دست گیرم و تا آخرین رمق بنویسم بر آن سرم که به رغم […]

تبریک روز خبرنگار و مصادف شدنش با تاسوعا و عاشورای حسینی

✍🏻 محمود نظری خبرنگارآزاد

قلم به دست گرفتم که حرف حق بنویسم/
هر آنچه را نتوان گفت بر ورق بنویسم..
قسم به جان قلم خورده ام که نای قلم را/
به دست گیرم و تا آخرین رمق بنویسم
بر آن سرم که به رغم محیط در همه جایی/
هر آنچه حق بپسندد به حقِ حق بنویسم
نمیدانم تقارن روزخبرنگار و عاشورای سرو و سالارآزادگان جهان را چگونه توجیه کنم و پیراهن و رایحه ی خونین نام سرورآزادگان جهان را چگونه تفسیرکنم…
سالهاست که دل مجروحم را فرو بسته ام و در انزاوای جراحت ،بهار بر بغض نگاهم فرود آمده است،تا پایداری عزمم سرمشق شمشیرهای زنگ زده حق و حق طلبی باشد..
سالهاست
قلمم بر سرمه دان شیشه های شکسته ی زهر،بر لیقه ی شرافت و آزادی و آذادمردی در دخمه ی مدفون درد با هزاران بغض برنگاه آرمیده است تا فریادگری باشد بر *بنویس قلم دردهایم را*…..
قلم نژاد شکست خورده ی عاشقان و عارفانیست،که شوکران زهر سرکشیدندو فریادگر ونوس پارسی گشتند و فریاد گر؛
*دریغ است ایران که ویران شود/کنام پلنگان و شیران شود*…
قلم شرافت منست‌‌…
قلم توتم منست..
هنگامی که از فاتحان شاخ شمیران،هنگامی که از فاتحان جبهه های جهاد وشهادت مینویسد و هنگامی که فریادگر دست بریده و قطع شده ی سردار دلها *شهید سلیمانی* میگردد‌و آبشار هجاهایش فاتح عفیف ترین میدانهای خون و شرافت میگردد..
آری.‌‌…
قلم شرافت منست و تقارن روز قلم با عاشورای حسینی یادآور این نکته است:
*اگردین ندارید،لااقل آزاده باشد*..
قلم هنگامی که نام آزادگان را فریاد میزند،زبانش به تقارن کاشی های صداقت میخوردو کمرکشش در تلاقی حجاری ها فریادگر دردها و رنج ها میشود.‌
خبرنگاران، صاحبان قلم،زبان ،معرفت و نیلوفران برزخی اند که بین *یستمعون القول و یتبعون الاحس* گرفتارند،
و با قلمشان میتوانند زبان‌ دوم‌ جامعه ی انسانی خود باشندو خوبی های فرهنگی و هویتی جامعه ی خود را فریادگر باشند!خبرنگار ترسیم‌کننده‌ خطوط‌ فکری‌،سیاسی‌، اجتماعی‌ و ادبی‌ جامعه ی خود میتواند باشد !
خبرنگاران فرشتگانی چادرنشین اند که فریاد گر سربند و گلونی مادران لک ،لرو جامعه ای خودند که بانوشتن مشق پیامبرانه ی خود تشیع گر بدی ها و وارث درفش کاویانی سلامت جامعه ی خود میشوند..
بیاییم و با نوشتن های مطالبه گرانه ی خود،روشن کننده چراغ در شط تاریکی ها باشیم و با سلامت نفس و قلممان در پی تکدر خاطر آفتاب حقیقت نباشیم..
بیائیم و عدالت را از دریچه ی شجاعت و سخاوت در ترازوی اجابت توزین کنیم تا وارث داران حق و حقیقت لقب گیریم و جوهر صداقت و شرافت قلممان را به پای ددان و دیوان نریزیم…
بیائیم و به صلح و سلامتی درود بفرستیم تا میراث داران کبوتر سفیدپوش صلح لقب گیریم و بدانیم عطر باروت ویرانی در پی دارد و نابودی…
بیائیم تا سبزنای نگاهمان مامن کبوتران بی لانه باشدتا اوراق تشنج در هندسه ی نگاهمان نروید و بر روشنایی سلام کنیم که ما میراث داران صلح و میراث داران اولین قانون نامه های بشری و آرامش در ،آسایش،برابری و برادری،هندسه ی نگاه تمام رسولانمان است…
امیدوارم در کهک تفکر تمام خبرنگاران لرستانی،حقیقت فوران کند و روح حقیقت گاهواره ی مسیح پرور شرافت گردد…

اخبار مرتبط