رفتن به بالا
شاعر، عارف، دلفانی...

ترکه میر کیست ؟

ترکه‌میر کیست؟ ملا ترکه‌میر به گواه آثارش شیعه دوازده امامی است. حافظ قرآن مجید بوده، از آیات و احادیث بسیاری در سروده‌هایش بهره گرفته است. در سروده‌ی «لامکان‌ یانه» چهارده معصوم را به زیبایی ستوده است. سیر و سلوک و مقام عارفانه‌اش چنان بوده است که آیت‌الله شیخ فرج‌الله کاظمی هر گاه از دیار ترکه‌میر عبور کرده است، با گرفتن وضو و با کندن نعلین به زیارت مزار این شاعر دارای علم لدنی رفته است. ترکه‌میر از بزرگترین شاعران لک‌زبان است. اشعار او سرشار از ...


پیشخوان

  • شاعر، عارف، دلفانی...

    ترکه میر کیست ؟

    ترکه‌میر کیست؟ ملا ترکه‌میر به گواه آثارش شیعه دوازده امامی است. حافظ قرآن مجید بوده، از آیات و احادیث بسیاری در سروده‌هایش بهره گرفته است. در سروده‌ی «لامکان‌ یانه» چهارده معصوم را به زیبایی ستوده است. سیر و سلوک و مقام عارفانه‌اش چنان بوده است که آیت‌الله شیخ فرج‌الله کاظمی هر گاه از دیار ترکه‌میر عبور کرده است، با گرفتن وضو و با کندن نعلین به زیارت مزار این ...

اخبار امروز