رفتن به بالا

  • سرانجام تکلیف فرماندار الیگودرز مشخص شد،

    🔺️عصر مطالبه گری، درد را از هر طرف بنویسیم درد است…

    🔺️عصر مطالبه گری، درد را از هر طرف بنویسیم درد است... ✍️علی سرلک سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه : 🔹️چشم و دل مردم شهرم روشن که پس از مدتها کشمکش سر انجام تکلیف انتخاب فرماندار هم مشخص شد. 🔸️اما سخنی کوتاه با ایشان دارم، جناب خسروی فرماندار محترم در وحله اول عرض ادب و ارادت و به رسم میهمان نوازی به شما خوش آمد می‌گویم قدم شما بر چشمان ما آگاه باشد و بدانید ...