رفتن به بالا

  • خبری کوتاه و منقلب کننده :

    روح معنوی سیدمحمود دعایی به ملکوت اعلی پیوست

    خبر کوتاه، مختصر و غافلگیر کننده است: سید محمود دعایی سرپرست موئسسه و روزنامه اطلاعات دار فانی را وداع گفت. خبری باور نکردنی و بسیار ناراحت کننده. سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه : مسئولی که یک ریال از بیت المال حقوق نگرفت. 🔹مرحوم سید محمود دعایی ۲۴ سال نماینده مجلس و ۴۲ سال مدیرمسئول روزنامه اطلاعات بود و در قبال این مسئولیت‌ها یک ریال حقوق نگرفت و بنا به ...
  • اطلاعیه هیات مدیره و بازرسان تعاونی مسکن فرهنگیان دلفان

    اطلاعیه هیات مدیره و بازرسان تعاونی مسکن فرهنگیان دلفان ج9 ✅قابل توجه اعضای فاز چهارم که بنا به هر دلیلی به تعاونی مسکن فرهنگیان بدهی دارند ؛ با احترام به اطلاع تمامی اعضای فاز ۴ که به هر دلیلی به تعاونی مسکن فرهنگیان بدهکاری دارند می رساند با توجه به تغییرات صورت گرفته در بازرسان و هیات مدیره شرکت و بر اساس ماده ۵۸اساسنامه 🔷روز پنج شنبه 🟣مورخه۱۴۰۱/۰۳/۱۲ راس ...