رفتن به بالا

  • دستورالعمل فرآیند استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده

      💢دستورالعمل فرآیند استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده 🔸سرای رسانه لرستان گروه خبر و رسانه به نقل از روابط عمومی امورمالیاتی لرستان : هادی ملکشاهی مدیر کل امور مالیاتی از صدور دستورالعملی، فرآیند استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد 🔉به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان: ...